V říjnu 2016 vstoupil v platnost zákon přikazující obchodům s plochou větší než 200 čtverečních metrů, aby měly o svátcích zavřeno. Od té doby se proslýchalo o mnohých možných změnách tohoto nařízení. Nakonec jedna přece jenom byla schválena.
Vzhledem k tomu, že se omezení provozní doby týkalo pouze obchodů, nikoli restaurací, stěžovaly si tyto, že nemají kde nakoupit čerstvé a rychle kazivé zboží. Na trhu je suroviny vyjdou totiž mnohem dráž. Proto vláda chystá novelu, která zruší povinnost mít zavřeno velkoobchodům, tedy provozoven, v nichž si suroviny opatřují podnikatelé a firmy.
vánoční svátky
Novela byla vládou schválena letos v březnu a již letos na konci listopadu vstoupí v platnost. To znamená, že si zákazníci těchto prodejních sítí mohou nakupovat už během letošních Vánoc. Předkladatelé novely nutnost jejího schválení podněcovali právě tím, že ty podniky, které zůstanou otevřeny, mohou mít problémy se zásobováním.
Během probírání možností dokonce padnul návrh Senátu o úplném zrušení zákona, což ale Sněmovna odmítla, proto se začalo jednat pouze o jeho pozměnění. A to nakonec úspěšně proběhlo.
Pozměněná verze tedy ukládá povinnost mít zavřeno prodejnám s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, vyjma velkoobchodů. Dále se nevztahuje ani na lékárny, čerpací stanice, prodejny na nádražích a letištích nebo v nemocnicích. Ostatní zavřeno mít musí a to ve vládou vybraných svátcích. Jsou jimi Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den pak platí omezení otevírací doby a to do 12:00.
otevřený zákoník
Stejně jako všechno, co ovlivňuje širokou veřejnost, i zde se našla spousta kritiků a zastánců. Podnikatelské svazy se odvolávají na svobodu podnikání a se zákazem nesouhlasí. Zákon si naopak chválí zaměstnanecké odbory, které usilují o jeho rozšíření na všech 13 českých svátků. Zdůrazňují význam tradičních svátků a právo zaměstnanců si je připomínat s rodinou.